Despre revistă

Intuind necesitatea unei reviste de cultură, care să slujească frumosul, binele şi adevărul prin cuvânt şi imagine, Ileana-Lucia Floran a fondat revista „Dăruiri literare”. Denumirea, predestinată parcă, se doreşte un dar pentru cititori, făcut de cei care pot şi vor să dăruiască semenilor din prea-plinul simţirii şi trăirii lor.
Scopul declarat al revistei, care apare într-o deosebită ţinută grafică, este să readucă „raza senină a culturii” în sufletul cititorilor, printr-o publicaţie care să promoveze creatori de valori spirituale din ţară şi de peste hotare, fie consacraţi sau mai puţin cunoscuţi. Editorialele, semnate de redactorul-şef, Ileana-Lucia Floran, lansează subiecte interesante, uneori controversate pentru lumea literară, precum: Reviste şi… reviste, „Meseria” de scriitor etc.
Copertele oferă lumină şi bucurie prin coloritul vesel, dar şi prin poemele şi picturile sugestive ale unor artişti, care contribuie la starea sufletească necesară receptării materialelor publicate. Interesantă este ultima copertă interioară în care apar color cărţi primite la redacţie, modalitate de popularizare a unor noi apariţii editoriale şi de încurajare a autorilor.
Sumarul mozaicat al revistei propune colaboratori de prestigiu din ţară (Eugen Evu, Muguraş Maria Petrescu, Mihaela Rotaru), dar şi de peste hotare (Luca Cipollo – Italia, Octavian D. Curpaş – SUA etc.). Poezii ale clasicilor (Eminescu, Nichita Stănescu, primite prin bunăvoința eminentului traductolog Geo Vasile) sau ale poeţilor contemporani (Mariana Pândaru, Ileana-Lucia Floran) traduşi şi în alte limbi permit asimilarea trăirilor poetice autentice şi peste hotare. Cronici literare (Maria Toam Damşa – volumul Sclipiri hunedorene de har; Larisa Ileana Casangiu; Claudia Moscovici – critic literar şi de artă etc.), studii erudite pe diferite teme literare (Gh. A. Stroia – membru corepondent al Academiei Româno-Americane de Arte şi ştiinţe; Petru Hamat etc.), eseurile talentatului scriitor Ionuţ Copil sunt rubrici care satisfac setea de informare a cititorilor, dezvoltând o largă paletă de idei.
Promovarea unor talente (Vic.Virgil Bălan, Ioan Vasiu, Florentina Loredana Dalian) confirmă preocuparea pentru încurajarea tinerilor, dar şi a celor mai vârstnici (Maria Tirenescu – cu haiku), care simt nevoia exprimării unor trăiri (în poezie) sau a unor experienţe (în proză).
O menţiune specială merită competenta prezentare a sculptorului Emil Mureşan din Mediaş de către Ileana-Lucia Floran, care a găsit subtitluri elocvente pentru a oglindi forţa creatoare şi pasiunea artistului plastic, materializate în opere de artă apreciate în ţară şi peste hotare.
Rubrica de informare despre Evenimentele culturale (Eveniment USR la Alba-Iulia; Zilele revistelor culturale din Transilvania şi Banat; Promovarea poeziei române în Lombardia etc.) vin în întâmpinarea dorinţei de cunoaştere a pulsului vieţii culturale.
Strădania Ileanei Floran de a cataliza viaţa culturală, cu precădere literară, prin apariţia lunară a unei publicaţii dorite şi aşteptate de cititori, înseamnă pasiune şi dăruire, efort şi tenacitate. Aprecierea revistei de către cititori şi ofertele de colaborare ale multor autori apreciaţi în lumea literară răsplătesc munca celei care crede în menirea culturii, în general, şi a literaturii, în special, de a contribui la îmbogăţirea spirituală a oamenilor, luminându-le viaţa. Revista „Dăruiri literare” stimulează emulaţia necesară atât în rândul creatorilor, cât şi în rândul cititorilor preocupaţi de primenire spirituală prin cuvânt şi imagine.
Aşteptăm cu interes al patrulea număr al revistei, dorindu-i viaţă lungă şi fructuoasă!

Livia Fumurescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *